Sacred Gallery NYC Presents: The “Velvet” Underground

Courtesy of Sacred Gallery NYC:
An exhibition where some of the best underground artists take their skills back to when velvet paintings ruled the airwaves. From zombie Jesus to black light panthers. These artists will take you on a journey you wont soon forget.

Join us, Thursday, March 8th 2012 from 8-11pm here at Sacred Gallery NYC 424 Broadway 2nd Floor…

Artists on display include:

Jason Hernandez – Lakewood, Ca
Cam Rackam – Los Angeles, CA
Jeremy Cross – Long Beach, CA
Saul “Boxx” Gonzalez – Los Angeles, CA
Dan Smith – Los Angeles, CA
Jon Mesa – NY, NY
Nick Wilcox – NY, NY
Lalo Yunda – NY, NY
Bili Vegas – NY, NY
Megan Massacre – NY, NY
Adam Christopher France – Columbus, OH
Ethan Morgan – NY, NY
Needles – NY, NY
Ray Jerez – NY, NY
Stefano Alcantara – NY, NY
Timothy Boor – NY, NY
Andy B. – NY, NY
Steven Lew – NY, NY
Angie Mason – NY, NY
John Sweeney – NY, NY
Jason Eddington – NY, NY
Flaco Garcia – NY, NY
Ian Robert McKown – Denver, Colorado
Sweety – NY, NY
Jim White – NY, NY
Picasso Dular – NY, NY
Mandy Fabrizi – NY, NY
Ian Rumley – Denver, Colorado
Kristi Walls – NY, NY
June Jung – Korea / NYC
Alex Harris – NY, NY
Jon Clue – NY, NY
Mark Harada – NY, NY
Jenny Harada – NY, NY
Lara Scotton – NY, NY

For more information please visit the following websites:

http://www.sacredgallerynyc.com/velvet-underground – Direct show link from gallery website.
http://www.facebook.com/events/155332437916491/ – Facebook RSVP
www.sacredgallerynyc.com – Gallery Site
www.sacredtattoo.com – Tattoo shop site

Similar Articles

Top